Ondernemen

Wanneer kunt u een incassobureau inschakelen?

Wanneer kunt u een incassobureau inschakelen?

Er is niks vervelender dan rekeningen die onbetaald blijven. Afgesproken betaaltermijnen bieden namelijk geen garantie dat een openstaande factuur daadwerkelijk (op tijd) wordt betaald. Voor menig ondernemers is een incassobureau inschakelen een grote stap.

Wat kunt u eigenlijk doen om wanbetalers tegen te gaan? Wanneer schakelt u een incassobureau in? En wat moet u zelf gedaan hebben voordat u een incassobureau kunt inschakelen?

Betaaltermijn afspreken en incassobureau inschakelen

Het is bij het aangaan van een overeenkomst als leverancier belangrijk om van tevoren een betaaltermijn af te spreken en/of deze op te nemen in de leveringsvoorwaarden. In de meeste gevallen wordt er een betaaltermijn van veertien of dertig dagen gehanteerd.

Enkel bij wederzijds goedvinden (van zowel afnemer als leverancier) kan er van deze termijn worden afgeweken. Indien dit aan de orde is, dient er een afwijkende betaalafspraak vastgelegd te worden. Binnen debiteurenbeheer wordt er in de meeste gevallen, tussen de twee รก vijf dagen na het vervallen van deze betaaltermijn, gestart met het versturen van aanmaningen. Deze acties worden in de regel ondersteund door telefonische (bel)acties.

Wanneer kunt u de vordering aanbieden aan een incassobureau?

Feitelijk gezien is een openstaande nota direct opeisbaar nadat de betaaltermijn is verstreken. Echter is het verstandig om het aanmaningsproces te hebben afgerond voordat een vordering ter incasso wordt aangeboden aan een incassobureau.

Juridisch gezien is alleen een ingebrekestellingbrief voldoende. Een ingebrekestellingsbrief is een laatste (formele) aanschrijving waarin de debiteur erop wordt gewezen dat hij zijn verplichting nog moet nakomen en hem een laatste termijn wordt gegeven. Bij non betaling binnen de gestelde betalingstermijn, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

Belangrijk hierbij is dat er duidelijk (door het incassobureau) wordt aangegeven dat alle (incasso)kosten die hiermee worden gemaakt voor rekening van de debiteur zijn.

Bij consumenten dient expliciet een termijn van veertien dagen na ontvangst van de aanmaning gegeven te worden. Deze laatste zin is belangrijk in het geval dat het minnelijk niet lukt om de factuur betaald te krijgen en er toch een juridische procedure opgestart dient te worden. Door deze formele zinssnede worden de gemaakte kosten (van de vordering) door de rechter meestal toegewezen.

https://www.invorderingsbedrijf.nl